Future Continuous Tense

future continuous tense

Future Continuous Tense

Future Continuous หรือ Future Progressive Tense ถือว่ามีความสำคัญอีก Tense หนึ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่ขึ้นหรือการนัดหมายหรือต้องการทำอะไรเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตก็มักจะใช้ Tenses นี้

โดยข้อเท็จจริง Future Continuous/Progressive Tense  ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนักที่เราจะทำความเข้าใจแต่เมื่อนำมาแปลเป็นภาษาไทยที่เราเคยเรียนและได้ยินมา Future Continuous/Progressive Tense  คือ “อนาคตกำลังกระทำ” บางทีก็ทำให้ผู้เรียนบางท่านสับสนเอาง่าย ๆ เพราะความหมายจริง ๆ ของ Tense นี้ก็คือ “ผู้กระทำกำลังอยู่ระหว่างการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเวลาที่ได้กำหนดหรือวางแผนไว้ในอนาคต” หรือถ้าเป็นเหตุการณ์ก็ทำนองเดียวกันคือ “เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งกำลังอยู่ระหว่างของการเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ตามเวลาที่คิดหรือคาดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต”

ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่า tense นี้ใช้ในกรณีได้บ้างเรามาดูรูปแบบหรือ verb form ของ tense นี้ก่อนว่าเป็น อย่างไร

 • S + will + be + verb-ing – Positive Sentence.

I will (I’ll)
You will (You’ll)
He will (He’ll)
She will (She’ll) be working
It will (It’ll)
We will (We’ll)
They  will (They’ll)

 • S + will not + be + verb-ing – Negative Sentence.

I will not (I won’t)
You will not ( You won’t)
He will not ( He won’t)
She will not (She won’t) be  working
It will not (It won’t)
We will not (We won’t)
They will not (They won’t)

 • Will+ S+ be + verb-ing – Negative Sentence.

Will I
Will you
Will he
Will she be working?
Will it
Will we
Will they

บางครั้งเราก็ใช้ “Shall” แทน “Will” โดยเฉพาะ “I และ We”

ก่อนจะเรียนรู้ว่า Future Continuous/Progressive Tense ใช้ในกรณีใดบ้างเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า Continuous หรือ Progressive กันก่อนว่าจริง ๆ แล้วหมายความว่าอย่างไร

I’m going to run 2 hours tomorrow.
What time will you run?
I will be running at 6.pm.

จากประโยคตัวอย่างพรุ่งนี้เวลาหกโมงหรือ 6 p.m. ผมกำลังอยู่ระหว่างการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็คือการวิ่งตามเวลาที่ผมได้กำหนดหรือวางแผนไว้ในอนาคตก็คือพรุ่งนี้เริ่มวิ่งตั้งแต่ห้าโมงหรือ 5 p.m. ถึง หนึ่งทุ่มหรือ 7 p.m.เพราะฉะนั้น at 6 p.m. คือเวลาที่ผมกำลังอยู่ระหว่าง (ตรงกลาง) การวิ่งสองชั่วโมงและการวิ่งของผมก็วิ่งไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจนครบ 2 ชม.

เช่นอีกตัวอย่างนักเรียนวางแผนหรือตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะอ่านอ่านหนังสือ 2 ชั่วโมงจะเริ่มอ่านสองทุ่ม (8 p.m.) สิ้นสุดสี่ทุ่ม (10 p.m.) ถ้าให้นักเรียนกำหนดเวลากำลังอ่านหนังสือของนักเรียนพรุ่งนี้นักเรียนจะต้องพูดว่า I will be reading a book at 9 p.m. tomorrow.นั้นหมายความว่าการอ่านหนังสือขอนักเรียนพรุ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนเวลา 3 ทุ่มและขณะเวลา 3 ทุ่มนักศึกษาก็ยังอยู่ระหว่างการอ่านหนังสืออยู่และจะเลิกก็ต่อเมื่อเลย 3 ทุ่มไปแล้วนั้นก็คือ 4 ทุ่มที่นักศึกษาตังใจและวางแผนไว้ นี่คือความหมายที่แท้จริงของ Continuous หรือ Progressive ซึ่งเราสามารถหาอ่านได้จากหนังสือฉบับภาษาอังกฤษของ Ramond Murphy ของ Cambridge University Press หรือ John Eastwood ของ Oxford University Press.

ถ้าเราให้คำจำกัดความเพื่อให้เข้าใจง่ายและถูกต้องก็คือ “ผู้กระทำกำลังอยู่ระหว่างการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเวลาที่ได้กำหนดหรือวางแผนไว้ในอนาคต” หรือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็ทำนองเดียวกันคือ “เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเกิดของเหตุการณ์นั้น ๆ ตามเวลาที่คิดหรือคาดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต”

ประเด็นสำคัญ Future Continuous/Progressive ต้องมีการกำหนดเวลาในอนาคตว่าจะทำอะไรหรือเกิดเหตุการณ์ใด (Time Marker) เช่นสมมุตินักศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษมาเรียนกรุงเทพ ฯ พอปิดเทอมจะกลับบ้านก็ต้องโทรแจ้งทางบ้านให้มารอรับที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ

This evening I’m going to leave Bangkok for home by train. I will arrive at Sisaket at 06 a.m. tomorrow. Will you pick me up?

พ่อแม่ต้องตอบว่า

 • Yes, of course, when you arrive tomorrow morning, we will wait there.
 • Yes, of course, when you arrive tomorrow morning, we will be waiting there.

ประโยคไหนที่เด็กลงจากรถมาแล้วจะเจอพ่อกับแม่กำลังยืนรออยู่สถานีรถไฟและประโยคไหนทีลูกสาวลงรถไฟแล้วแต่พ่อแม่ยังมาไม่ถึง

จากตัวอย่าง

 • ประโยคแรกหมายความว่าลูกสาวมาถึงสถานีรถไฟก่อนที่พ่อจะมาถึง
 • ประโยคที่สองหมายความว่าพ่อแม่มายืนคอยอยู่สถานีรถไฟก่อนลูกสาวจะมาถึง (เพราะคำว่า We will be waiting there. การรอได้เกิดขึ้นก่อนเวลาที่นัดหมายหรือเวลาที่นัดหมายได้อยู่ในระหว่างการรอนั้นเอง)

จากประโยคตัวอย่างเราจะเห็นว่านักศึกษาได้ได้โทรไปบอกพ่อแม่ว่าจะไปถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษพรุ่งนี่เวลา 6  โมงเช้าคำว่า 6 โมงเช้าคือเวลาที่ลูกสาวกำหนดขึ้นตามเวลาที่รถไฟจะมาถึงสถานีศรีสะเกษเราเรียกว่า ”จุดเวลาหรือหมุดเวลา  ( Time Marker ) ซึ่งหมุดเวลาที่กำหนดขึ้นนี้เป็นเวลาในอนาคตและจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นสองอย่างด้วยกันคือการมาถึงของลูกสาวและการมารับของพ่อแม่ประโยคที่ 1 ลูกสาวมาถึงก่อน ประโยคที่ 2 พ่อแม่ได้กำลังรออยู่ก่อนแล้วขณะลูกสาวมาถึง “ผู้กระทำกำลังอยู่ระหว่างการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเวลาที่ได้กำหนดหรือวางแผนไว้ในอนาคต” ดังนั้น Future Continuous/Progressive Tense จะขาดหมุดเวลาหรือ Time Marker ไม่ได้เลย

 • ลำดับต่อไปเรามาดูกันว่า Future Continuous/Progressive Tense ใช้ในกรณีไดบ้าง
 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต (Continue for a period)

We will be attending home expo from 2-4 Dec.
Don’t phone 1-3 pm. tomorrow. We will be meeting.
Take the umbrella with you. It will be raining when you return.

 • ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันตามเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต (Continue together)

On Monday next week, I will be giving a presentation and you will be meeting a client.
I will be visiting Pattaya from April 19-20 and I will be staying at A-One Royal Cruise hotel. You can reach me there.

 • บุคคลหรือเหตุการณ์อยู่ระหว่างการกำลังกระทำหรือการกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต

At 4 p.m. tomorrow, I will be running.
What will you be doing at 10 p.m. tonight?

 • ใช้เมื่อต้องการลำดับความสำคัญของเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต

The band will play when the governor arrives. วงดุริยางค์จะเล่นต้อนรับเมื่อผู้ว่ามาถึงงาน “หมายความว่าผู้ว่ามาถึงก่อนวงดุริยางค์ถึงจะเริ่มเล่นต้อนรับ’
The band will be playing when the governor arrives. วงดุริยางค์จะกำลังเล่นตอนรับเมื่อที่ผู้ว่าจะมาถึงงาน “หมายความว่าวงดุริยางค์ได้เล่นอยู่ก่อนที่ผู้ว่าจะมาถึงงานและขณะที่ผู้ว่ามาถึงงานก็กำลังเล่นอยู่”

When you arrive at Suvarnabhumi Airport at 6am tomorrow, I will wait you at the Exit B.
When you arrive at Suvarnabhumi Airport at 06am tomorrow, I will be waiting at the Exit B.

 •  เป็นคำสุภาพใช้กรณีขอร้องขอความร่วมมือให้คนอื่นทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ในกรณีพิเศษ

Will I be checking in early? หรือ
Will we be checking out late?

สรุป

Future Continuous/Progressive Tense คือ“ผู้กระทำกำลังอยู่ระหว่างการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเวลาที่ได้กำหนดหรือวางแผนไว้ในอนาคต” หรือถ้าเป็นเหตุการณ์ก็ทำนองเดียวกันคือ “เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเกิดของเหตุการณ์นั้น ๆ ตามเวลาที่คิดหรือคาดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต”

แชร์:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
หัวข้อ

สัมพันธ์กัน

สระภาษาอังกฤษ

สำหรับครั้งนี้จะเป็นการบรรยายพยัญชนะและสระหมวดพื้น

อ่านต่อ »
การใช้ a, an, the

A, an, the คือคำนำหน้าคำนามภาษาอังกฤษเรียกว่า arti

อ่านต่อ »
คำกริยา

กริยาหรือ Verb หมายถึงการกระทำต่าง ๆ ในประโยคซึ่งแ

อ่านต่อ »
เรียนพูดภาษาอังกฤษ

พื้นฐานการเรียนพูดภาษาอังกฤษจะบรรยายทั้งหมด 5 ครั้

อ่านต่อ »
future simple tense

Future Simple Tense เป็นเรื่องของการกระทำในอนาคตซึ

อ่านต่อ »