Future Simple Tense

future simple tense

Future Simple Tense เป็นเรื่องของการกระทำในอนาคตซึ่งแน่นอนละขณะที่เราพูดกันนั้นยังไม่มีการกระทำได ๆ เกิดขึ้นเลยเพียงแต่พูดคำว่าจะทำโน้นทำนี่แค่นั้นเองเมื่อเราพูดถึงอนาคตเราหมายถึงอะไรเราหมายถึงเราพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหรือการกระทำใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากปัจจุบัน (Anything that happens after now) เช่นเราพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอีก 1 นาทีหรือ 5 นาทีหรือเดือนปีหรือหลาย ๆ ปีข้างหน้าสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจก็คือเมื่อเราพูดถึงอนาคตก็คือเราจะทำอะไรในอนาคตหรือการคาดการณ์ (Predictions) ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อพูดถึงการกระทำในอนาคตซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ will และ be going to ซึ่งมีความหมายว่า “จะ” เรามาดูกันว่าสองคำนี้ใช้แตกต่างกันอย่างไร

การจะทำอะไรในอนาคตของคนเรานั้นมีสองแบบด้วยกันนั้นก็คือทำโดยตั้งใจหรือคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะทำอะไรและทำโดยไม่ได้ตั้งใจหรือทำโดยทันทีทันใดโดยไม่มีการคิดใว้ก่อนใด ๆ ทั้งสิ้น

  • Will ใช้ในกรณีที่เราตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างทันทีทันใด (instant decisions) ไม่ได้มีการวางแผนหรือคิดมาก่อนแต่อย่างใดเป็นการตัดสินใจและลงมือทำทันทีเช่น

I’m thirsty; I’ll buy a bottle of drinking water.

  • Be going to ใช้ในกรณีที่เราได้วางแผนหรือตั้งใจที่จะกระทำไว้ก่อนแล้ว (To talk about something we have decided to do or an intention) เช่น

I think Little Tiger is stuck on the roof; I’m going to climb up and take it down.

ทั้งสองตัวอย่างนี้เป็นหลักการทั่ว ๆ ไปของการใช้ Future Simple Tense คือใช้ will ทำทันทีทันไดไม่ได้มีการวางแผนหรือคิดไว้ก่อนส่วน Be going to คิดไว้ก่อนแล้วจึงจะได้ลงมือทำ

ในลำดับต่อไปเรามาดูการใช้ Will และ Be going to ในการคาดการในอนาคต

  • Will ใช้กับการคาดการของเราเองโดยไม่เหตุผลใด ๆ มารองรับ (Prediction about the future  when are isn’t  any evident  for that prediction.) เช่น

They’ll enjoy their trip to Rayong.

  • Be going to ใช้กับการคาดการที่มีเหตุผลหรือบางสิ่งบางอย่างในขณะนั้นมาทำให้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ (to make predictions when there is evidence in the present moment.) เช่น

Wow! Look at those clouds. It’s going to rain soon.

ต่อไปเรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้  Will ในการคาดการเหตุการณ์อื่น ๆ

  • ใช้ Will เมื่อเราพูดถึงความเป็นจริงในอนาคตโดยธรรมชาติ (talk about facts in the future)

I will be 20 years old next year.

  • ใช้ Will เมื่อเราสั่งอะไรบางอย่างหรือสั่งอาหาร( ordering something.)

I’ll have onion soup, please.

  • ใช้ Will to เพื่อแสดงการช่วยเหลือคนอื่น (offer to do something.)

I’ll carry your suitcases.

  • ใช้ Will ในการยื่นข้อเสนอ (offers and invitations.)
  • Will you come to work with us?

แชร์:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
หัวข้อ

สัมพันธ์กัน

สระภาษาอังกฤษ

สำหรับครั้งนี้จะเป็นการบรรยายพยัญชนะและสระหมวดพื้น

อ่านต่อ »
การใช้ a, an, the

A, an, the คือคำนำหน้าคำนามภาษาอังกฤษเรียกว่า arti

อ่านต่อ »
คำกริยา

กริยาหรือ Verb หมายถึงการกระทำต่าง ๆ ในประโยคซึ่งแ

อ่านต่อ »
เรียนพูดภาษาอังกฤษ

พื้นฐานการเรียนพูดภาษาอังกฤษจะบรรยายทั้งหมด 5 ครั้

อ่านต่อ »