Present Continuous Tense

present continuous tense

ก่อนที่เราจะพูดถึงการใช้ Present continuous tense ว่ามีการใช้ในลักษณะใดบ้างเรามาดูรูปแบบหรือ Form ของ Present continuous tense ก่อนว่ามีรูปแบบอย่างไร

 • S + Be + Verb + – ing รูปประโยคบอกเล่า (Positive Sentence)

I am working.
You are working.
He / She / It is working.
We / They are working.

 • S + Be + Not + Verb + – ing รูปประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence)

I am not working.
You are not working.
He / She / It is not working.
We / They are not working.

 • Be + S + Verb + -ing รูปประโยคคำถาม (Question Sentence)

Am I working?
Are you working?
Is / he / she / it working?
Are we / they working?

Yes, + S + Be หรือ No, S + Be + Not ตอบคำถามสั้น ๆ (Short Answers)

ถ้าหากว่ามีใครถามว่า Are you working? คำถามลักษณะนี้เขาเรียกว่า Yes หรือ No question  เราก็สามารถตอบ Yes, I am.หรือ No, I’m not.

พอเราทราบโครงสร้างของ Present continuous tense ชนิดต่าง ๆ แล้วลำดับต่อไปเราก็มาดูว่า tense นี้ใช้ในกรณีไดบ้างแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้การใช้เรามาดูลักษณะหรือธรรมชาติ ของ Continuous กันก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร

 • ลักษณะของ Continuous คือเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นกำลังดำเนินอยู่ระยะเวลาหนึ่งยังไม่สิ้นสุดหรือจบลงบางตำราหรือบางครั้งเรียกว่า Progressive tense
 • เหตุการณ์หรือการกระทำนั้น ๆ เกิดขึ้นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น (ไม่นานไม่ถาวรหรือมั่นคงเหมือน Simple Tenses หากเราเปรียบเทียบกัน)

ขอให้ผู้เรียนจำไว้เลยว่านี่คือหัวใจของตระกูล Continuous หรือ progressive tense หากเข้าใจหัวใจของมันแล้วพอเราไปเรียน Continuous หรือ progressive tenses ต่าง ๆ ก็จะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเหตุผลเพราะมันเป็น Continuous หรือ Progressive เหมือนกันคล้าย ๆ ว่าปู่ตัวเดียวกันแม้จะแตกแขนงออกไปเป็น Tenses อื่น ๆ ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันอยู่

Present continuous tense ใช้ในกรณีไดบ้าง

 • ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด (Things happening right now)

You are learning English                                       
He’s washing his car.
It’s raining outside.

 • ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง (Things which have started but not finished) เพียงแต่เหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือกล่าวถึง

I’m creating my website.
I’m looking for a new apartment.

 • ใช้บรรยายหรืออธิบายรูปภาพ (Describe a picture) ถึงแม้ภาพถ่ายนั้นจะถ่ายมาเมื่อไม่นานหรือนานขนาดไหนเมื่อเราอธิบายบุคคลในภาพนั้นว่ากำลังทำอะไรเราต้องบรรยายด้วย present continuous tense เช่น

She is wearing blue jean.
She is lovely posturing.  

 • ใช้กับเหตุการณ์ที่แสดงถึงการกระทำที่เป็นช่วงสั้น ๆ (Temporary situations) ไม่มั่นคงถาวร

She is living with her boyfriend.
She lives with her parents.
They are staying at a hotel in Bangkok.
I find it difficult to work with him.
I’m finding it difficult to work with him.

 • ใช้กับเหตุการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Changing situation)

The population in Bangkok is growing every year.
Chao Phraya River used to be clean and clear but it’s getting polluted.
A house in Chaeng Wattana Road is becoming expensive.

 • ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (Arrangements in the future) โดยปกติเราใช้ will เมื่อพูดถึงอนาคตแต่การใช้ will นั้นเราหมายถึงการพูดถึงอนาคตโดยทั่ว ๆ ไปแต่เมื่อเราพูดถึงอนาคตที่เราได้วางแผนไว้แล้วว่าจะทำแน่ ๆ ในอนาคตโดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้เช่นนัดกินข้าวกับเพื่อไปดูหนังฟังเพลงหรือไปเที่ยวกับเพื่อนหรือใครก็ตาม (Social plan) เราใช้ present continuous tense เช่น

We’re meeting at the park at 06 o’clock tomorrow morning.
What are you doing next weekend?
We are going to Pattaya next weekend.

 • ใช่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ แต่เราไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเล่านั้น (repetition and irritation) ปกติเราจะใช้ present simple tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ สม่ำเสมอแต่ในกรณีนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ จริงแต่เรารู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกรำคาญในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นจึงใช้ present continuous tense แต่อย่างไรก็ตามการใช้ในกรณีนี้ต้องใช้ร่วมกับ adverbs (always หรือ constantly ) เสมอ เช่น

He is always coming late.
He is constantly talking in the class.

จะเห็นว่าเราใช้ always และ constantly ซึ่งมีความหมายว่า “เสมอ ๆ”  กับ present continuous tenses. ซึ่งหมาความว่าเราไม่ชอบเลยที่เขามาสายบ่อย ๆ และชอบพูดคุยในห้องเรียนประเด็นสำคัญคือประโยคเหล่านี้ต้องมี always หรือ constantly ในประโยคเสมอถึงจะแสดงว่าผู้พูดไม่ชอบในสิ่งที่เขาหรือพวกเขาพูดถึง

ประเด็นสุดท้ายที่จะฝากสำหรับการใช้ tense นี้ก็คือหากประโยคใดมี adverb ในประโยค adverb จะต้องอยู่ระหว่าง verb to be และ main verb ซึ่งเป็น verb ที่เติม -ing เท่านั้น

แชร์:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
หัวข้อ

สัมพันธ์กัน

สระภาษาอังกฤษ

สำหรับครั้งนี้จะเป็นการบรรยายพยัญชนะและสระหมวดพื้น

อ่านต่อ »
การใช้ a, an, the

A, an, the คือคำนำหน้าคำนามภาษาอังกฤษเรียกว่า arti

อ่านต่อ »
คำกริยา

กริยาหรือ Verb หมายถึงการกระทำต่าง ๆ ในประโยคซึ่งแ

อ่านต่อ »
เรียนพูดภาษาอังกฤษ

พื้นฐานการเรียนพูดภาษาอังกฤษจะบรรยายทั้งหมด 5 ครั้

อ่านต่อ »
future simple tense

Future Simple Tense เป็นเรื่องของการกระทำในอนาคตซึ

อ่านต่อ »