Present Simple Tense

present simple tense

ก่อนที่เราจะเรียน Present Simple Tense อย่าลืมว่า Simple Tenses ต่าง ๆ มาจากตระกูล Simple Aspects นั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงเกิดขึ้นและจบลงจะครั้งเดียวหรือหลาย ๆ ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่ว่า Simple Aspects จะโยงกับ Tenseใดเมื่อเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันเราเรียก Present Simple Tense ซึ่งพอสรุปการการใช้ Present Simple Tense ได้ดังนี้

ข้อแรก เหตุการณ์ที่ทำเป็นประจำ (Repeated Actions) นั้นก็คือทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกสม่ำเสมอภาษาอังกฤษเรียก  Habits หรือ Hobbies ให้เราคิดถึงเหตุการณ์ที่เรากระทำบ่อย ๆ ทุก ๆ วัน (daily events or often happen)  เช่น
I run 10k every day.
We drink black coffee.

ดังนั้นจะสรุปได้ว่าการใช้ Present Simple Tense ข้อแรกคือใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ จนเป็นปกตินิสัย

ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงตามธรรมชาติหรือข้อเท็จทั่ว ๆ ไป  (Activities and states  which are generally and universally trues)

อธิบายสภาพทั่วไปหรือข้อเท็จจริงทั่วไป
People don’t always put their garbage in the garbage can, so why the city is look dirty.

ความจริงโดยธรรมชาติ

Monkey likes bananas.
Dog always chases a cat.

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถาวรยาวนาน  (Long lasting Situations) เช่นอาชีพการงานหรือที่อยู่อาศัย

She lives with her boyfriend.
She’s living with her boyfriend.
She works at a design company.
She’s working at a design company.

ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตในเวลาอันใกล้ซึ่งเวลาได้กำหนดไว้แน่นอนแล้ว (Scheduled Events in the Near Future). เราไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเวลาได้กำหนดไว้แน่นอนแล้วเช่น

Flight TG 101 arrives at Suvarnabhumi airport at 05 am tomorrow morning.
Meeting starts at 09 am tomorrow.

ใช้กับ Stative Verb –คำกริยาในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น  2 ประเภทด้วยกันคือการกระทำที่แสดงออกทางกายภาพซึ่งสามารถมองเห็นได้และรู้ว่าทำอะไรหรือกำลังทำอะไร (Dynamic/Action Verbs) หรือ Physical Actions เช่น to eat, to run, to swim  กับการกระทำโดยไม่มีการแสดงออกมาให้เห็นในทางกายภาพ  (State/Stative Verbs) State of Being ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ว่าทำอะไรหรือกำลังทำอะไรอยู่คือกริยาประเภท Linking Verb เป็นกริยาทีอธิบายสภาพหรือสภาวะของประธานในประโยคว่าเป็นอย่างไรซึ่งประกอบไปด้วย verb to be และ verb ประเภทแสดงถึงสภาพและความรู้สึกต่าง ๆ เช่น to think, to love, to look, to understand.เช่น

I’m a marathon runner.
I’ m happy, I have a new car.
My cats have new collars.
They look happy.

ข้อสังเกต Present Simple Tense ดูเหมือนจะไม่เหมือน  Tense อื่น ๆ ซึ่งเน้นถึงการกระทำให้เวลาต่าง ๆ เช่น Past ก็ Past, Present ก็ Present ซึ่งเกี่ยวเนื่องกำเวลาเสมอแต่ Present Simple Tense เน้นถึงการอธิบายหรือสรุปถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป

Adverbs of frequency จะถูกนำมาใช้กับ Present Simple Tense เสมอเช่น  always=100%, usually=90%, normally/generally=80%, often/frequency=70%, sometimes=50%, occasionally=30%, seldom=10%, hardly ever/rarely=5%, never=0%   

ถึงอย่างไรผู้เรียนต้องสนใจ Tense  นี้เป็นพิเศษเหตุผลเพราะ Tense นี้ใช้บ่อยมากไม่ว่าเราจะอธิบายหรือบรรยายสภาพหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ เราก็ใช้ Tense นี้

แชร์:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
หัวข้อ

สัมพันธ์กัน

สระภาษาอังกฤษ

สำหรับครั้งนี้จะเป็นการบรรยายพยัญชนะและสระหมวดพื้น

อ่านต่อ »
การใช้ a, an, the

A, an, the คือคำนำหน้าคำนามภาษาอังกฤษเรียกว่า arti

อ่านต่อ »
คำกริยา

กริยาหรือ Verb หมายถึงการกระทำต่าง ๆ ในประโยคซึ่งแ

อ่านต่อ »
เรียนพูดภาษาอังกฤษ

พื้นฐานการเรียนพูดภาษาอังกฤษจะบรรยายทั้งหมด 5 ครั้

อ่านต่อ »
future simple tense

Future Simple Tense เป็นเรื่องของการกระทำในอนาคตซึ

อ่านต่อ »