แลนดิ่งเพจ

แลนดิ้งเพจคืออะไร

แลนดิ้ง (Landing Page) คืออะไร ? ส่วนมากเราก็คุ้นเคยกับแลนดิ้งเพจกันมาบ้างแล้วเพราะแลนดิ้งเพจเปรียบเสมือนป้ายโฆษณาของร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ของเราแต่แลนดิ่งเพจที่เราจะพูดถึงหรือเขียนในลำดับต่อไปคือแลนดิ่งที่มีระบบ Sales Funnel