Present Continuous Tense

present continuous tense

ก่อนที่เราจะพูดถึงการใช้ Present continuous tense ว่ามี […]

Present Simple Tense

present simple tense

ก่อนที่เราจะเรียน Present Simple Tense อย่าลืมว่า Simpl […]

Future Simple Tense

future simple tense

Future Simple Tense เป็นเรื่องของการกระทำในอนาคตซึ่งแน่ […]