พื้นฐานการออกแบบหน้าแรกเว็บไซต์

สำหรับบทนี้เราจะมาออกแบบหน้าแรกเว็บไซต์กันโดยใช้โประแกรม Elementor Page Builder ซึ่งเป็นโปรแรมทีถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ระดับต้น ๆ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์อย่างมือาชีพได้แล้วในส่วนของทีมนั้นเราใช้ธีมของ GeneratePress ซึ่งเป็นธีมที่เบาโลดไวมีผู้นำไปใช้มากล้านกว่าล้านคนแล้ว

ข้อมูลเซิร์ฟเว่อร์และโปรแกรมทีใช้เรียน

โลคอลเซิร์ฟเว่อร์ : จำลองได้เองบนคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ไลฟเซิร์ฟเว่อร์ : Inmotionhosting โลดไวปอดภัยไม่มี Spam เขียนด้วยโปรแกรม : เวิร์ดเพรส ( WordPress) ธีม ( Theme ) GeneratePress Page Builder : Elementor Page Builder

ขั้นตอนการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 1. เราจะสร้าง Section ขึ้นมา 1 Section เรียกว่า Section แม่ภายใน Section แม่เรากำหนดให้มีเพียง 1 Column
ขั้นตอนที่ 2. เราจะสร้าง Section ลูกขึ้นมาอีก 4 Sections ภายใน Column ของ Section แม่
ขั้นตอนที่ 3 เราจะกำหนดให้ Sections ลูกทั้ง 4 Sections มี 1 Column ยกเว้น Section ที่ 3 มี 3 Columns.