อยากเขียนเว็บไซต์จะเริ่มต้นอย่างไร

เซิร์ฟเว่อราาถูกที่สุด

หลาย ๆ ท่านอาจอยากเขียนเว็บไซต์ด้วยตนเองไม่ว่าจะเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการของตนเองหรือแม้แต่เพื่อขายสินค้าออนไลน์แต่ก็ติดและกลัวว่าจะอยากเกินไปเลยไม่กล้าลงมือเขียนและเลิกล้มความยากไปในที่สุด

โดยข้อเท็จจริงการเขียนเว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ไม่มีความยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแต่ประการใดเพราะมีเท็กท์เอดิเตอร์ชนิดต่าง ๆ มาช่วยให้เราเขียนและออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพโดยไม่จำเป็นต้องรู้หรือเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์แต่ประการใด

สิงที่เราจะตระหนักและทำความเข้าใจไม่แพ้การเขียนและออกแบบเว็บไซต์ก็คือการทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์การโอนไฟล์การติดตั้งเวิร์ดเพรสการแบ๊คอัพขอมูลเพื่อแก้ไขเมื่อเว็บไซต์มีปัญหารวมถึงทำ SEO และการอัพเดทข้อมูลของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง!

แล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหน?

วิธีการที่ถูกต้องที่เว็บมาสเตอร์ดัง ๆ ทั่วโลกเขานิยมทำกันก็คือเขียนเว็บไซต์บนโลคอลเซิร์ฟเวอร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการเขียนเว็บไซต์ลงบนคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คของเรานี่แหละพอเขียนเสร็จปรับแต่งจนเป็นที่พอใจแล้วจึงโอนไฟล์ขึ้นสู่เซิร์ฟเว่อร์จริง ๆ บางท่านอาจจะสงสัยว่าคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คของเราทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเว่อร์ได้ด้วยหรือข้อเท็จจริงทำหน้าที่แทนเซิร์ฟเวอร์ได้แต่ต้องจำลองเครื่องของเราให้เป็นโลคอลเซิร์ฟเว่อเสียก่อน

ส่วนวิธิการที่จะแนะนำในที่นี้จะเป็นการสอนทั้งสองรูปแบบก็คือสอนเขียนบนโลคอลเซิร์ฟเว่อและไลฟ์เซิร์ฟเว่อส่วนท่านใดชอบแบบไหนก็เลือกเอาตามสดวกของแต่ละบุคคล

ในหัวข้อต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นโลคอลเซิร์ฟเว่อร์พร้อมติดตั้งเวิร์ดเพรสเพื่อใช้ในการเขียนและพัฒนาเว็บไซต์ในขั้นตอนต่อไป

“ขอย้ำให้ท่านที่สนใจเขียนเว็บไซต์และสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยตนเองทราบว่าวิธีการที่จะแนะนำหรือสอนในที่นี่คือวิธีการที่เว็บมาสเตอร์ดัง ๆ ทั่วโลกเขาใช้กันไม่ใช่วิธีกอ๊บปี้หรือตัดแปะเว็บไซต์ตามรูปแบบสำเร็จรูปดังนั้นหากท่านสนใจและเรียนรู้จริง ๆ จังท่านก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือแม้แต่เป็นเว็บมาสเตอร์ได้ !”