Present Continuous Tense

present continuous tense

ก่อนที่เราจะพูดถึงการใช้ Present continuous tense ว่ามี […]