การชำระค่าสินค้า

โดยการโอนค่าสินค้าเข้าบัญชีธนาคารซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของบัญชีปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มของใบสั่งสินค้า

การนำส่งสินค้า

สินค้าจะถูกนำส่งทันทีเมื่อได้รับชำระค่าสินค้าโดย EMS ของไปรษณีย์ไทยหรือเคอรี่ เอ็กซ์เพรสผู้ซื้อจะได้รับสินค้าภายใน 3 วัน

การปฏิเสธการรับสินค้า

กรณีมีการปฏิเสธการรับสินค้าเมื่อได้ชำระค่าสินค้าและสินค้าได้ถูกส่งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าต้องรับผิดชอบในค่าขนส่งนั้น ๆ ทั้งไปและกลับ

Order not found. You cannot access this page directly.

แชร์ให้เพื่อน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...